Caminada Familiar a la Cova de les Arnes
SLAMMOVING
12/04/2016

Visitarem una de les cavitats més populars a COLLBATÓ. No es tracta en si d'una cavitat profunda però si molt interessant per les diferents utilitats que ha tingut. Per tal de pujar-hi ens dirigirem cap a l'alzina grossa i el barri del Pujolet.
Seguirem la pista amb marques vermelles i blanques que s'enfila per la muntanya fins a trobar un indicador que ens senyala la direcció a prendre coincidint amb un canal d'escorrentiu.
Els canals d'escorrentiu són construccions excavades a la roca i rematades amb pedra seca per tal de canalitzar l'aigua de pluja cap a basses per tal d'emmagatzemar-la.
Seguint el canal d'escorrentiu ens dirigim allà on la roca queda nua i entrem a la cova de les Arnes o de la Codolosa per la porta d'una antiga construcció.
La cova ha estat utilitzada per col·locar arnes i per un ermità que hi vivia. A la cova aprofitarem per senyalar la Cova Gran i explicar com van ser utilitzades pels homes del Neolític com a sepultura.
A la cova explicarem també els fenòmens càrstics que l'han originat i farem referència a la història geològica de la muntanya amb l'ajuda de diferents fòssils.

Tot seguit ens dirigirem de nou a Slam Club.

« Tornar